Als u personen gericht in beeld wil brengen, stelt u best een “toestemmingsverklaring” op.

Recht op afbeelding

Zorg ervoor dat je de toestemming hebt van de gefotografeerde personen.
Stel een formulier op dat je samen met de gefotografeerde personen overloopt en invult.

Het formulier kan beginnen met volgende tekst:

Ondergetekende geeft hierbij de toestemming dat hij/zij gefotografeerd of gefilmd wordt, dat deze beelden mogen gebruikt worden door de fotograaf en doet hierbij afstand van alle rechten.

De fotograaf mag de beelden gebruiken via alle mogelijke interne en externe kanalen zowel via drukwerk als digitaal, zonder de eer en goede naam van ondergetekende te besmeuren. Elke latere aanspraak m.b.t. de genoemde rechten die op deze beelden van toepassing zijn, is nietig.

Als ondergetekende niet langer in de afbeeldingendatabank wilt verschijnen of wilt weten welke gegevens de fotograaf over hem/haar in bezit heeft, kan hij/zij contact opnemen met de fotograaf.

De fotograaf mag de foto’s of video doorgeven aan derden, maar nooit voor politieke, religieuze of commerciële doeleinden.

Ondergetekende verklaart hierbij geen aanspraak te (kunnen) maken op een vergoeding, van welke aard dan ook.

  • Datum: …………………………………………….
  • Plaats: ……………………………………………..
  • Voornaam: ……………………………………….
  • Naam: ……………………………………………..
  • E-mail: ……………………………………………..
  • Telefoon: …………………………………………..

Gelezen en goedgekeurd,
Handtekening geportretteerde


Voor meer info, surf naar de site “Gegevensbeschermingsautoriteit” op dit adres: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/professioneel/thema-s/recht-op-afbeelding


Het recht op afbeelding is aan ieder van ons toegekend. Het is aan u om te beslissen of de beelden waarop u staat mogen worden gemaakt en gebruikt.